MediYoga

Mediyoga är den medicinska och terapeutiska yogaform som idag har nått brett ut i samhället och som  används i svensk hälso- och sjukvård.

Den knyter samman mångtusenåriga holistiska redskap med moderna skolmedicinska, med syfte  att stimulera till självläkning.

Mediyogan innefattar ett hundratal olika pass och meditationer som vi använder oss av i våra friskvårdsgrupper.

I rehabgrupperna vänder vi oss till  patienter med olika diagnoser så somt ex hjärtbesvär, ryggbesvär, sömnstörningar, cancer, migrän, reumatiska sjukdomar, astma, utbrändhet, depression mm.

Mediyogan kan alltid skräddarsys för den enskildes specifika behov.

Enkla kraftfulla yogapass som består av fysiska övningar och ställningar som kombineras med andnings- och koncentrationstekniker och avslutas med meditation, för att verka för en djup, direkt, energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet.

Magdalena Skoog
Leg fystioerapeut
Mediyogalärare, -terapeut.

MediYoga

Mediyoga är den medicinska och terapeutiska yogaform som idag har nått brett ut i samhället och som  används i svensk hälso- och sjukvård.

Den knyter samman mångtusenåriga holistiska redskap med moderna skolmedicinska, med syfte  att stimulera till självläkning.

Mediyogan innefattar ett hundratal olika pass och meditationer som vi använder oss av i våra friskvårdsgrupper.

I rehabgrupperna vänder vi oss till  patienter med olika diagnoser så somt ex hjärtbesvär, ryggbesvär, sömnstörningar, cancer, migrän, reumatiska sjukdomar, astma, utbrändhet, depression mm.

Mediyogan kan alltid skräddarsys för den enskildes specifika behov.

Enkla kraftfulla yogapass som består av fysiska övningar och ställningar som kombineras med andnings- och koncentrationstekniker och avslutas med meditation, för att verka för en djup, direkt, energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet.

Magdalena Skoog
Leg fystioerapeut
Mediyogalärare, -terapeut.